اجرای طرح چهارشنبه های محیط زیستی در پایتخت به زودی


مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از اجرای طرح چهارشنبه‌های محیط زیستی با محوریت پایش وضعیت محیط زیست مناطق ٢٢ گانه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.


به گزارش ایسنا حلیا سادات حسینی در جلسه شورای مدیران محیط زیست با اشاره به دستورالعمل نحوه ارزیابی مناطق ٢٢ گانه گفت: احصا و تدوین شاخص‌های کمی با هدف ارزیابی عملکرد محیط زیستی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های یکپارچه و کمی صورت گرفته است .


وی با بیان اینکه در مجموعه معاونت خدمات شهری ومحیط زیست باورداریم تمامی مباحث مرتبط با حوزه محیط زیست باید احصا و شاخص‌گذاری شوند، اظهارکرد: حتما شاخص‌گذاری‌ها در بازه زمانی معین سبب می‌شود که ما به نتایج مطلوب‌تری در بسیاری از موضوعات دست یابیم.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا
لینک مطالب دیگرحواله ارزی به خارج از ایران