اصرار کمیسیون تلفیق بر مخالفت با حذف ارز ترجیحی


تهران_ایرنا_نایب رییس کمیسیون تلفیق از اصرار اعضای کمیسیون بر مخالفت با حذف ارز ترجیحی خبر داد.


رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه امشب کمیسیون برخی بندهای درآمدی لایحه بودجه که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشته بود مورد بررسی قرار گرفت.


نایب رییس کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مورد حذف ارز ترجیحی پیشنهاد جدیدی مطرح نشد، لذا کمیسیون بر مخالف با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اصرار کرد.


به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه دولت ارز ترجیحی را به طور کامل حذف کرده بود اما کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را به بودجه ۱۴۰۱ بازگرداند.