جذب ۹۲ درصدی اعتبار تخصیصی به بهزیستی استان اردبیل در سال گذشته


ایسنا/اردبیل مدیرکل بهزیستی استان از هم افزایی و تعامل با بانک های عامل در تخصیص و جذب اعتبارات خبر داد.


حامد رضایی ۱۳ خرداد در جلسه هماهنگی با مدیران بانک های عامل اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳۷۹ میلیارد ریال از محل بند ب تبصره ۱۶ به استان اختصاص یافته بود که با تلاش و اهتمام همکاران بهزیستی و تعامل مناسب با بانکهای عامل مبلغ ۱۰۲۰ میلیارد ریال جذب گردید .


مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: در سال گذشته از مبلغ مذکور میزان ۱۰۹۸ میلیارد ریال به بانک های عامل تخصیص یافته بود که مبلغ ۱۰۱۴ میلیارد ریال آن معادل ۹۲% اعتبار تخصیصی جذب شد.


رضایی اضافه نمود: در سال ۱۴۰۱ از محل بند ب تبصره ۱۶ برای ۱۰۷۸ نفر زمینه اشتغال و توانمندی اقتصادی و مالی ایجاد شده است .


وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل جزء ۴ بند الف تبصره ۱۸ مبلغ ۶۹۰ میلیارد ریال برای بهزیستی استان ابلاغ شده است که امیدواریم با همکاری و تعامل مناسب با بانک های عامل امکان جذب هرچه بیشتر اعتبارات و اشتغالزایی ولی نعمتان تحت پوشش مهیا گردد.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا
لینک مطالب دیگرراهنمای خرید دمپایی