حد نصاب احزاب ملی برای برگزاری مجمع عمومی ۳۰۰ تن است


تهران – ایرنا – دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: حد نصاب مجمع عمومی یک حزب ملی ۳۰۰ تن و حد نصاب احزاب استانی هم ۲۰۰ تن است و اگر غیر از این مصوبه باشد، دبیرخانه به آن احزاب تذکر می‌دهد.  


به گزارش خبرنگار حوزه احزاب ایرنا، محسن اسلامی در نشست خبری ظهر امروز – دوشنبه –  با بیان اینکه در جلسه امروز صلاحیت مسئولان شعبه استانی مورد بررسی قرار گرفت که هشت مورد را کمیسیون بررسی کرد، گفت: در جلسه امروز صلاحیت انجمن روزنامه نگاران زن ایران و جامعه اسلامی کارگران در استان اردبیل مورد بررسی و تایید کمیسیون قرار گرفت.


وی افزود: استان بعدی بوشهر است که صلاحیت مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی مورد بررسی و تایید کمیسیون قرار گرفت و همچنین حزب ندای ایرانیان از استان خراسان جنوبی نیز صلاحیت آن مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد. در ادامه صلاحیت مجمع ایثارگران، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی از خراسان شمالی هم مورد بررسی و تایید کمیسیون قرار گرفت.


اسلامی با بیان اینکه سازمان معلمان ایران از استان کرمان نیز صلاحیتش مورد بررسی و تایید قرار گرفت، ادامه داد: مصوبه بعدی کمیسیون بررسی رعایت ماده ۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ّبود که بر اساس این مصوبه کمیسیون بر رعایت ماده ۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و حد نصاب تعیین شده در آن در برگزاری مجامع عمومی احزاب ملی و استانی تاکید کرد.


دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: چنانچه تعداد اعضای حاضر در مجامع عمومی احزاب ملی و استانی کمتر از حد نصاب قانونی باشد دبیر کمیسیون فرصت یک ماهه به این‌گونه احزاب برای برگزاری مجدد مجمع عمومی می‌دهد و بدیهی است چنانچه مجامع عمومی احزاب ملی و استانی کمتر از حدنصاب مندرج در ماده ۶ قانون احزاب باشد قابل طرح در کمیسیون نیست و به کمیسیون گزارش داده می‌شود.


وی گفت: به عبارت دیگر تاکید کمیسیون بر رعایت حد نصاب قانونی مندرج در ماده ۶ است که آنجا اشاره دارد و در حوزه ملی حد نصاب ۳۰۰ نفر باید رعایت شود و این تعداد در مجمع عمومی شرکت داشته باشند.


اسلامی با بیان اینکه در احزاب استانی نسبت به جمعیت استان حداقل ۲۰۰ نفر باید حضور داشته باشند، افزود: کمیسیون به دنبال این است که مشارکت احزاب به صورت واقعی صورت بگیرد و در مجامع عمومی خودشان حتماً رعایت دستورالعمل‌ها و مواد قانونی را رعایت کنند و حدنصاب در دستور کار احزاب باشد.


 دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: اگر چنانچه یک حزب مجمع عمومی برگزار کرد و در این مجمع عمومی تعداد کمتر از ۳۰۰ نفر شرکت کردند بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، دبیرخانه این نقش را خواهد داشت که به آن حزب تذکر دهد.