/رنگبندی کرونایی شهرستان های کشور از ۱۴۰۰ ۱۰ ۲۵


رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور از (۱۴۰۰/۱۰/۲۵)

تهران- ایرنا- براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۲۵ دی اعمال می‌شود و صرفا بر اساس روند بستری است؛ هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد؛ رنگ آبی همچنان رنگ بیشتر شهرستان‌های کشور است.