رییس و اعضای کمیسیون عمران مجلس به گلستان سفر می کنندP>امانقلیچ شادمهر روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: سفر رییس و برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گلستان ۲ روزه بوده و روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری انجام خواهد شد.


وی افزود: بازدید از ۶ کیلومتر جاده “آق‌آباد به حاجی‌قوشان”، جاده ترانزیتی موسوم به نفت و چهارراه “آق قایه” از جمله برنامه‌های اعضای کمیسیون عمران در گنبدکاووس است.


شادمهر اضافه کرد: در پایان بازدید از وضعیت جاده‌های ارتباطی شهرستان‌های مختلف گلستان، جلسه جمع بندی و مصوبات آن در محل استانداری برگزار خواهد شد.


گلستان افزون بر پنج هزارکیلومتر راه اصلی ، فرعی و روستایی دارد و از شمال به ترکمنستان، از جنوب به سمنان، از شرق به خراسان شمالی و از غرب با مازندران همسایه است.


گنبدکاووس با ۳۷۵ هزار نفر جمعیت و پنج هزار و ۷۲ کیلومتر مربع وسعت، دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است که به تنهایی ۸۴۵ کیلومتر جاده‌ اصلی، فرعی و روستایی دارد.


به گفته کارشناسان، به سبب وضیت نامناسب (کم عرض بودن، آسفالت نامناسب و نداشتن شانه خاکی) جاده‌های گنبدکاووس، حوادث ناگوار رانندگی بیشتری نسبت به سایر مناطق استان در این شهرستان مرزی رخ می‌دهد.