سه انتصاب در سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان


ایسنا/خوزستان رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در احکامی جداگانه سرپرست معاونت پشتیبانی، سرپرست معاونت پژوهشی و مشاور ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در حوزه سلامت را منصوب کرد.


به گزارش ایسنا، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در حکمی مهندس جادری را به سمت سرپرست معاونت پشتیبانی سازمان منصوب کرد.


دکتر محمدی مجد در نامه‌ای خطاب به مهندس امیری، از تلاش‌های وی قدردانی کرد.


رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در حکم دیگری، مهندس قدرتی را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی سازمان منصوب و در مراسمی، از تلاش‌های دکتر آقا کوچک قدردانی کرد.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا
لینک مطالب دیگرکلینیک تخصصی کسب و کاردکترمیر