ضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تفاهم‏نامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور افزایش همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی، اشتراک منابع اطلاعاتی و انتقال تجربیات فیمابین با حضور رؤسای این دو سازمان امضا شد.


به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تفاهم‏نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران با سازمان اوقاف و امور خیریه، به امضای حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران رسید.


بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های پژوهشی و مطالعاتی و تخصصی طرفین تفاهم‏نامه ازجمله همکاری و کمک به تحقق اهداف و مأموریت های قانونی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای آموزش، پژوهش، حفاظت، صیانت، فهرست نویسی الکترونیکی و مرمت اسناد مربوط به وقف نامه، حبس نامه و وصیت نامه، ازجمله مفاد تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران با سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است.


سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این تفاهم‏نامه متعهد شد، اسناد و مدارک انتقالی مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه را در مخازن استاندارد ساماندهی کند. در صورت درخواست سازمان مربوطه برای دسترسی به اصل اسناد انتقالی نیز، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موظف است بر اساس آئین نامه شیوه دسترسی به اسناد اقدام کند.


همچنین مقرر شد در راستای این تفاهم نامه، پژوهش های مشترک در زمینه اسنادی، برگزاری نمایشگاه های مشترک، بازدیدهای متقابل و تبادل تجریبات، به ‌اشتراک گذاشتن نسخه دیجیتال اسناد و مدارک، همکاری در اجرای قوانین و مقررات اسناد ملی ایران در اوقاف و رقومی سازی به منظور حفاظت و نگهداری و مرمت اسناد وقفی انجام شود.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا