Loading…

طرح جمع آوری داوطلبانه سلاح غیر مجاز در میناب آغاز شد

بندرعباس-ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب میناب گفت: طرح جمع‌آوری سلاح غیر مجاز اعم از جنگی و شکاری با هدف ارتقای امنیت اجتماعی آغاز شد.


ابراهیم طاهری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با تاکید بر ضرورت اجرای این طرح در شهرستان، اظهار کرد: دارندگان سلاح غیر مجاز با تحویل داوطلبان سلاح خود از کیفیات و تمهیدات در نظر گرفته شده استفاده کنند.


وی با اشاره به اینکه، برای اجرای این طرح  تمهیداتی در نظرگرفته است، افزود: قبل از اجرای طرح اقدام به آگاه‌سازی مردم نسبت به مجازات و یا تخفیفات جرایم موضوعه صورت می‌گیرد و همچنین اهمیت اجرای طرح مذکور از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی اطلاع رسانی شده است.
 وی یادآور شد : باتوجه به اجرای طرح  داواطلبانه تحویل در سراسر استان دارندگان سلاح غیر مجاز در شهرهای میناب ، سندرک ، تیرور ، توکهور وهشبندی ، زهوکی ، بندزرک می بایست تا پایان بهمن‌ماه نسبت به تحویل سلاح  خود اقدام و از تخفیف و معافیت از مجازات برخوردار شوند.
وی در توسعه به کسانی که سلاح غیر مجاز حمل و نگهداری می‌کنند،یاد آور شد: مطابق قانون مجازات حمل و نگهداری سلاح‌های غیر مجاز از ۳ ماه تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته شده است.