ظرفیت روزانه تصفیه پساب بزرگترین شهرک صنعتی شمال کشور به ۲۵۰۰


ایسنا/مازندران فاز سوم تصفیه خانه مرکزی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل به ظرفیت تصفیه روزانه ۱۵۰۰ مترمکعب بهره برداری شد که با افتتاح این تصفیه خانه درمجموع ظرفیت جمع آوری پساب های هدایت شده واحدهای تولیدی این شهرک به تصفیه خانه مرکزی به ۲۵۰۰ مترکعب در روز افزایش یافت و همچنین دو واحد پیش تصفیه پساب تولیدی در دو واحد تولیدی و صنعتی درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل افتتاح شد.


مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در حاشیه افتتاح این طرح ها درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل با فعالیت بیشترین واحدهای تولیدی وصنعتی یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی در سطح استان‌های شمالی کشور است و حفظ ملاحظات زیست محیطی دراین شهرک نیز دارای اهمیت بیشتری است.


عطاالله کاویان افزود: با همکاری ومشارکت مدیریت شهرک صنعتی و صاحبان واحدهای تولیدی این شهرک، فاز سوم تصفیه خانه شهرک صنعتی امام‌زاده عبدالله شهرستان آمل به ظرفیت روزانه حدود ۱۵۰۰ متر مکعب، پساب‌های پیش تصفیه وهدایت شده از تصفیه خانه واحدهای تولیدی را جمع آوری و به پس از تصفیه نهایی در حد استانداردهای لازم و خروج آن دربخش کشاورزی هدایت می کند.


وی ادامه داد: برای تکمیل وتجهیز فاز سوم تصفیه خانه شهرک صنعتی امامزاده عبدالله وهمچنین دو پیش تصفیه پساب در دو واحد تولیدی این شهرک درمجموع بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.


ظرفیت روزانه تصفیه پساب بزرگترین شهرک صنعتی شمال کشور به ۲۵۰۰ مترمکعب افزایش یافت


 جمع آوری بیش از ۷۰ درصد پساب واحدها درتصفیه خانه شهرک صنعتی


مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از ۷۰ درصد پساب های پیش تصفیه شده واحدهای آب بر درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل درتصفیه خانه مرکزی این شهرک جمع آوری وپس از استانداردهای لازم وبی خطر شدن به سمت رودخانه اطراف شهرک هدایت می شود، گفت: آب خروجی وهدایت شده برای مصرف کشاورزی کاملا مناسب وهیچ گونه آلودگی ندارد.


کاویان ادامه داد: درحال حاضر یکی از الزام های جدید واحدهای تولیدی وصنعتی به خصوص واحدهایی که آب برهستند، موظف به داشتن پیش تصفیه خانه پساب هستند که بتواند شرایط تولید را داشته باشند.


وی افزود: به صاحبان واحدهای تولیدی که نسبت به رعایت ملاحظات محیط زیستی بی تفاوت باشند، برابر قانون مجازات های کشور ازفعالیت کاری وتولیدی آنها جلوگیری خواهد شد.


ظرفیت روزانه تصفیه پساب بزرگترین شهرک صنعتی شمال کشور به ۲۵۰۰ مترمکعب افزایش یافت


 تذکر به واحدهای بی توجهی درشهرک صنعتی آمل


مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، درپاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درخصوص واحدهایی که نسبت به تذکرهای محیط زیست بی توجه وبا لابی های خاص ادامه فعالیت دارند، گفت: تعداد این واحدها درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل کم است، اما با این حال زمان کافی به آنها برای ایجاد تصفیه خانه داده شده است.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا
لینک مطالب دیگردستگاه تصفیه آب