فضای رسانه ای با ایجاد حمایت اجتماعی می تواند تسلی بخش مصیبت


تهران-ایرنا_جدید بودن ویروس کرونا و سرعت بالای ابتلای آن باعث شده تا بیشتر مردم به خاطر ترس از مواجهه با بیماری روزهای خود را در تنهایی بگذرانند. از طرفی دیگر کرونا تجربه سوگواری در تنهایی را بسیار افزایش داده که بسیاری از روانشناسان و اهالی ارتباطات نسبت به این نوع عزاداری هشدارهای جدی داده اند. در این میان آنچه به نظر مهم است برخورد رسانه با بازمانده گان کرونایی و نحوه سوگواری آنان است.


علیرضا آقایوسفی روانشناس می گوید: هم فضای مجازی می تواند در این زمینه تسلی بخش باشد و هم تلویزیون می توانند از طریق فراگیری، کمک کند تا مردم آسیب ها را حل کنند و مراسم عزاداریشان را تغییر دهند، فرهنگ سوگواریشان را با شرایط جدید سازگار کنند تا آسیب کمتری ببینند.


وی ادامه می دهد: در هر فرهنگی یک روشی برای سوگواری وجود دارد. در جامعه ما خداحافظی در بیمارستان، مراسم تشییع جنازه و گریه کردن در مراسم سوگواری می تواند به ما کمک کند تا از دست دادن بخشی از وجودمان را بپذیریم و بتوانیم با آن کنار بیاییم.


او تاکید می کند: بهتر از است که ما با شرایط موجود کنار بیاییم، سیستم سوگواری مان را تغییر دهیم، اجازه ندهیم تا یک سوگ ناتمام تمام زندگی ما را تحت تاثیر خودش قرار دهد. استفاده از شبکه های اجتماعی و بستر اینترنتی برای برگزاری مراسم های ختم، قرائت قران، فاتحه، دعا، نذر و گریه می تواند به شدت کمک کننده باشد تا ما این احساسات منفی را بیرون بریزیم و حمایت اجتماعی را داشته باشیم. افرادی که در این فضا برای عزیز از دست رفته قران قرائت می کنند و به ما تسلی می دهند، حال ما را بهتر می کنند. بنابراین هم فضای مجازی می تواند در این زمینه تسلی بخش باشد و هم تلویزیون می توانند از طریق فراگیری، کمک کند تا مردم آسیب ها را حل کنند و مراسم عزاداریشان را تغییر دهند، فرهنگ سوگواریشان را با شرایط جدید سازگار کنند تا آسیب کمتری ببینند.