معاون رئیس جمهور دولت قیمت ها را تعدیل کرد و مانع اوج گرفتنش


لیلا اسماعیل نژاد


۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱،‏ ۰:۳۵

کد خبر: 84737305


۰ نفرT T