نگرانی از جذب نشدن اعتبارات وزارت نفت از محل مصوبات سفر ریاست


ایسنا/خراسان شمالی جذب اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی از محل بودجه مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت یکی از دغدغه های استان است تا برگشت نخورد.


به گزارش ایسنا، نشست خبری مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی ظهر امروز ۱۷ خرداد برگزار شد که اعتبارات مربوط به بودجه مصوب سفر ریاست جمهوری به استان از محل وزارت نفت یکی از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه بود و نگرانی مدیرعامل این مجموعه را به دنبال داشت.


سید محمود هاشمی اظهار کرد: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان، اعتبار مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان از محل مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت است که نقد پذیری بالایی داشته و فرصت بسیار مناسبی برای بهره بردن دستگاه های متولی برای انجام پروژه ها به حساب می آید.


وی تاکید کرد: دستگاه‌های مختلفی از محل تامین اعتبار وزارت نفت سهم دارند که تنها ۱۰ میلیارد تومان از آن به شرکت گاز استان برای گاز کشی منازل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی ارتباط دارد و ما به شدت پیگیر جذب آن هستیم.


وی تصریح کرد: از همان ابتدا پیگیر کمیته امداد و بهزیستی استان بودیم تا مددجویانشان را برای بهره مندی از گاز کشی رایگان منازل، پای کار بیاورند که تاکنون ۳ میلیارد تومان از این بخش از اعتبار جذب شده اما بخش بسیاری از آن باقی مانده و سرعت پیگیری این دستگاه ها برای همکاری و جذب آن باید بیشتر شود.


هاشمی گفت: سایر دستگاه های اداری و اجرایی استان سهم هایی بیشتر از شرکت گاز دارند که اطلاعی از میزان جذب اعتبار توسط آن‌ها وجود ندارد و این موضوع نگرانی را در ما ایجاد کرده است که برگشت نخورد.


وی خاطرنشان کرد: نگرانی ما این است که دومین سفر ریاست جمهوری به استان اتفاق بیفتد و هنوز اعتبارات این بخش در استان جذب نشده باشد. اگر اینگونه شود قطعاً تخصیص اعتبار جدید از محل مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت به استان با محدودیت روبرو خواهد شد که نتیجه آن بهره مندی کمتر مردم استان از این اعتبارات است.


وی ادامه داد: این اعتبارات در قالب ۱۷ ردیف و ۱۹۸ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته که نیازمند پیگیری مدیران سایر دستگاه های اجرایی استان است تا از محل سهم وزارت نفت پرداخت شود.


اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه


مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی همچنین به اعتبارات وزارت نفت از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد و گفت: ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی برای رسته های اولویت‌دار صنعت نفت کل کشور دیده شده است که هیچ استانی سهمیه مشخص ندارد و هر استانی که تلاش بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری را جذب می کند.


هاشمی اظهار کرد: میزان اعتبار این بند در سال گذشته برای خراسان شمالی ۱۰ میلیارد تومان بود که جذب شد اما امسال که این سهمیه برداشته شده است می‌توانیم بیشتر از سال گذشته اعتبارات این محل را برای استان جذب کنیم.


وی ادامه داد: ۱۱ رسته اولویت دار صنعت نفت اعلام شده است که ۶ مورد از آن مربوط به استان خراسان شمالی و استان های دارای شرایط مشابه با ما می‌شود. 

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا
لینک مطالب دیگردستگاه تصفیه آب