هادی بیگی نژاد رییس هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت قبل شد


تهران- ایرنا- هادی بیگی نژاد نماینده مردم ملایر رییس هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دوره مدیریتی زنگنه شد.


مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار  پارلمانی ایرنا گفت: در اولین جلسه اعضای هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت که امروز در محل کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد، هادی بیگی نژاد، علی خضریان، حبیب آقاجری و کیوان مرادیان، به ترتیب به عنوان رییس، نواب رئیس اول و دوم و دبیر هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت انتخاب شدند.


به گزارش ایرنا، دی ماه سال ۱۴۰۰نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دوره مدیریتی زنگنه در دولت روحانی موافقت کردند.