وزارت کشور خواستار اصلاح مصوبه دولت درباره ایجاد اشتغال پایدار


تهران – ایرنا – وزارت کشور با توجه به مسائل و مشکلات استان مرزی ایلام و به صورت خاص شهرستان های مرزی از قبیل نرخ بیکاری بالا، محرومیت و عدم توسعه زیرساخت‌ها، خواستار اصلاح مصوبه دولت درباره ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و بهره مندی استان ایلام از امتیازات مندرج در این مصوبه شده است.


به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، استان ایلام از لحاظ جغرافیایی دارای بیشترین مرز مشترک با کشور عراق بوده و چهار شهرستان دهلران، مهران، ملکشاهی و چوار با جمعیتی بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر در مناطق مرزی سکونت دارند که مهم ترین مسائل و مشکلات این مناطق، عدم توسعه زیرساخت های لازم، نرخ بیکاری بالا و مهاجرت به مناطق مرکزی است. لذا به منظور ایجاد امنیت و اشتغال پایدار در مرزها و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان به سایر شهرستان ها و یا سایر استان های کشور، نیازمند توجه و اتخاذ تدابیر ویژه جهت توسعه زیرساخت ها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق یاد شده است.


در این راستا دولت وقت در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را مصوب و ابلاغ کرد که براساس ماده (۴) مصوبه مذکور، استان ایلام از زمره استان های دارای اولویت، جهت بهره مندی از امتیازات پیش بینی شده در مصوبه فوق لحاظ نشده است.


لذا با توجه به مسائل و مشکلات استان مرزی ایلام و به صورت خاص شهرستان های مرزی نرخ بیکاری بالا، محرومیت و عدم توسعه زیرساخت ها، وزارت کشور پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده را به دولت ارایه کرده است.


پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.