چند روایت از زندگی بیمارانی که ملاقاتی ندارند


وقتی قرار به مرز انداختن بین آدم‌های سالم تهران و روانپریش‌ها شد فرمایش کردند ببرندشان جایی بیرون شهر، دور از چشم، پشت کوه بی بی شهربانو، شبیه همان جایی که عرب نی انداخت. اما این قصه مال ۶۰ سال پیش است. بیمارستان روانپزشکی امین آباد حالا دیگر آخر دنیا نیست. کنار دست خانه‌های محله آرامی به همین نام جا خوش کرده است. اما هنوز که هنوز است خیرهای دلسوز و معلم‌های صبور کلاس‌های هنری تنها آدم‌های این شهر هستند که به دیدار ۹۰۰ بیمار بستری شده در این بیمارستان می‌روند.آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40