آخرین اخبار

برنامه آمریکا توسعه ناامنی مدیریت شده در افغانستان است وجود

تهران – ایرنا – کارشناس مسائل افغانستان با بیان اینکه در حوادث تروریستی اخیر در افغانستان همه مذاهب مسلمانان، اعم از شیعه و سنی مد نظر بودند و مورد هجوم قرار گرفتند، گفت: برنامه آمریکایی‌ها که توسعه ناامنی مدیریت‌شده برای تحمیل هزینه امنیتی به افغانستان مشهود است.