آخرین اخبار

برنامه آمریکا توسعه ناامنی مدیریت شده در افغانستان است وجود

تهران – ایرنا – کارشناس مسائل افغانستان با بیان اینکه در حوادث تروریستی اخیر در افغانستان همه مذاهب مسلمانان، اعم از شیعه و سنی مد نظر بودند و مورد هجوم قرار گرفتند، گفت: برنامه آمریکایی‌ها که توسعه ناامنی مدیریت‌شده برای تحمیل هزینه امنیتی به افغانستان مشهود است.

آخرین اخبار

نیکزاد فروش نفت از یک میلیون بشکه عبور کرده است

تهران – ایرنا -نایب رئیس مجلس گفت: روش نفت از یک میلیون بشکه عبور کرده و کمیسیون تلفیق نیز هیچ جابجایی در ارقامی که مدنظر دولت بود، ایجاد نکرده است.