بهادری جهرمی پیشرفت ها و خدمات را با جهاد تبیین صحیح روایت


تهران – ایرنا – سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: تمام تلاش خود را در شورای اطلاع‌رسانی و حوزه سخنگویی دولت به‌ کار خواهیم گرفت تا با جهاد تبیین، پیشرفت‌ها و خدمات را صحیح روایت کنیم.


به گزارش روز سه شنبه ایرنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مسئولیت‌مان برای مقابله با دیکتاتوری رسانه‌ای بیش از پیش سنگین شد.


بهادری جهرمی افزود: تمام تلاش خود را در شورای اطلاع‌رسانی و حوزه سخنگویی دولت به‌کار خواهیم گرفت تا با جهاد تبیین، پیشرفت‌ها و خدمات را صحیح روایت کنیم.