شرکت پاناپرداز پرسیا


شرکت پاناپرداز پرسیا باهدف ارائه تجهیزات زیرساخت ، خرید سرور ، خرید تجهیزات ذخیره سازی ، خدمات و راهکارهای تخصصی صنعت IT کشور و باتکیه برتجربه ۱۰ ساله مدیران خود تاسیس گردید.

رشد سریع شرکت که بنیان خود را براستفاده از تکنولوژی‌های نوین و استاندارد بین‌المللی بنا نهاده مدیون وفاداری مشتریانی است که مایلند برای تامین نیازهای جدید و بی‌شمار خود در زمینه‌های گوناگون فناوری اطلاعات از شرکت پانا پرداز پرسیا بهره جسته و از خدمات پس‌از فروش و فروش بی‌قید و شرط آن بهره‌مند گردند.

سازمان‌ها برای تحقق اهداف و کسب‌موفقیت نیازمند تصویری روشن از آینده خود می‌باشند، تصویری که جهت‌گیری‌های آتی سازمان را به‌وضوح معین نماید. یک سازمان نیز مانند افراد آرزویی برای آینده دارند که به آن چشم‌انداز می‌گویند. از این روز این شرکت چشم‌انداز سازمانی خود را برای رسیدن به‌اهداف زیر پایه‌ریزی نموده است.

تماس با پاناپرداز و دریافت مشاوره