نشست دو جانبه باقری و انریکه مورا برگزار شد


تهران – ایرنا – نشست دو جانبه علی باقری مذاکره‌ کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا هماهنگ‌کننده گفت‌وگوها در هتل کوبورگ وین برگزار شد.


به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، نشست دو جانبه علی باقری مذاکره‌ کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا هماهنگ‌کننده گفت‌وگوها در هتل کوبورگ وین برگزار شد.


روز گذشته نیز دو نشست میان مذاکره‌کنندگان ارشد ایرانی و سه کشور اروپایی و همچنین دیداری میان علی باقری رییس هیأت مذاکره‌ کننده کشورمان و انریکه مورا هماهنگ‌کننده گفت‌وگوها برگزار شد.


همچنین سه شنبه شب جلسه هیأت مذاکره‌ کننده جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی تا ساعت ۱ بامداد ادامه یافت.