نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی اجاره می پردازند


تهران – ایرنا – کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه‌های سازمانی از حقوق ماهانه آنها کسر و به خزانه‌داری واریز می‌شود.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم یکشنبه شب( ۸ اسفندماه) در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (و) تبصره (۱۰) لایحه را تصویب کردند.


بر اساس بخش درآمدی بند (و) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه، در اجرای ماده(۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند.